د کندهار اطلاعات او فرهنګ رياست

اهداف

زموږ موخه

زموږ موخه د افغانستان د اصيل فرهنګ وده؛ د ملي…

تازه خبرونه